บริษัท ไวต้า ธานี จำกัด
จำหน่าย เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ตะแกรงเหล็ก เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กแบน เหล็ก h beam ตะแกรงฉีก เหล็กบีม ลวดผูกเหล็ก เหล็กปลอก เหล็กเพลา เหล็กเพลาขาว เหล็กรางรถไฟ เหล็ก มอก เหล็กชุบ เหล็กแผ่นเรียบ ท่อกลมดำ เหล็ก beam
ไวต้า ธานี ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ใช้ ในหน่วยงานราชการ และเอกชนสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย มีการคัดสรรว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

  

ปัจจุบันเราได้มีการขยายศูนย์บริการลูกค้าให้ทั่วถึงทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก มีจุดบริการ ขึ้นสินค้าขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คคุณภาพสินค้า และเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในการขนส่งที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เหล็ก และราคาเหล็ก

 

จำหน่าย เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง
ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เหล็กมาตรฐานมอก. จัดส่งทั่วประเทศ