เหล็กแผ่นเรียบ

 

เหล็กแผ่นเรียบหรือแผ่นสังกะสี

ลักษณะเหล็กจะแบนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทนต่อแรงยืดแรงพับได้ดี

เป็นเหล็กที่ต้องผ่านกระบวนการเคลือบความร้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Hot Dip Galvanize โดยประโยชน์ของการเคลือบคือ ป้องกันการเป็นสนิทนั่นเอง ทำให้เหล็กแผ่นเรียบมีความแข็งแกร่งและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมากยิ่งขึ้น 

คุณสมบัติของเหล็กแผ่นเรียบหรือแผ่นสังกะสี

 • ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น งานเชื่อมต่างๆ งานต่อเรือ และงานสร้างสะพานเหล็ก
 • มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน
 • ความหนาก็สามารถเลือกใช้ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
 • ควรเลือกซื้อเหล็กที่มีมาตรฐานรับรองจาก ASTM, DIN, JIS, EN, Lloyd’s, ABS, AS หรือ API เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน

 

 

ขนาดและความหนาของเหล็กแผ่นเรียบ

เหล็กแผ่นหรือเหล็กแผ่นเรียบ (Steel Plate) คือ เหล็กที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าผิวแบนเรียบทั้งแผ่น ทำมาจากส่วนประกอบของเหล็กผสมโลหะและดีบุก จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเหล็กรูปพรรณ เนื่องจากผ่านกระบวนการแปรรูป โดยมีความแข็งแรงทนทานสูง มีขนาดที่นิยมคือ 4x8 ฟุต และ 5x10 ฟุต สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การม้วน พับ ตัดแต่ง และเชื่อมต่อก็ทำได้ง่าย นิยมใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคาร งานสะพาน งานตกแต่ง และของใช้ในชีวิตประจำวัน

ลำดับเหล็กแผ่นเรียบ ความหนาของเหล็กแผ่นเรียบ
1 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 1.2 mm.
2 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 1.4 mm.
3 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 1.6 mm.
4 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 1.8 mm.
5 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 2.0 mm.
6 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 2.3 mm.
7 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 2.5 mm.
8 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 2.8 mm.
9 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 3.0 mm.
10 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 3.2 mm.
11 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 4.0 mm.
12 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 4.5 mm.
13 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 5.0 mm.
14 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 6.0 mm.
15 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 8.0 mm.
16 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 9.0 mm.
17 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 10.0 mm.
18 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 12.0 mm.
19 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 15.0 mm.
20 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 16.0 mm.
21 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 19.0 mm.
22 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 20.0 mm.
23 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 22.0 mm.
24 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 25.0 mm.
25 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 30.0 mm.
26 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 32.0 mm.
27 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 40.0 mm.
28 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 3.0 mm.
29 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 4.5 mm.
30 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 6.0 mm.
31 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 9.0 mm.
32 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 10.0 mm.
33 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 12.0 mm.
34 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 15.0 mm.
35 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 19.0 mm.
36 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 20.0 mm.
37 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 25.0 mm.
38 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 5.0 mm.
39 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 12.0 mm.
40 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 28.0 mm.
41 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 28.0 mm.
42 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 28.0 mm.
43 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 4.5 mm.
44 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 6.0 mm.
45 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 9.0 mm.
46 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 2.0 mm.
47 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 20.0 mm.
48 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 50.0 mm.
49 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 8.0 mm.
50 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 38.0 mm.
51 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 15.0 mm.
52 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 3.2 mm.
53 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 5.0 mm.
54 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 3.0 mm.
55 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 16.0 mm.
56 เหล็กแผ่นเรียบ 175 x 175 x 6.0 mm.
57 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 25.0 mm.
58 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 10.0 mm.
59 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 32.0 mm.
60 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 4.0 mm.
61 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 2.5 mm.
62 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 4.0 mm.
63 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 8.0 mm.
64 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 1.0 mm.
65 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 16.0 mm.
66 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 19.0 mm.
67 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 40.0 mm.
68 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 30.0 mm.
69 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 3.2 mm.
70 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 45.0 mm.
71 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 10' x 22.0 mm.
72 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 1.5 mm.
73 เหล็กแผ่นเรียบ 5' x 20' x 2.7 mm.
74 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 8' x 8.8 mm.
75 เหล็กแผ่นเรียบ 4' x 16' x 3.7 mm.

 

ประเภทของเหล็กแผ่นเรียบ

สามารถแบ่งประเภทของเหล็กแผ่นเรียบได้ตามกระบวนการในการผลิต ได้ดังนี้

 1. เหล็กแผ่นเรียบแบบเหล็กแผ่นดํา (Hot Rolled Steel Sheet)
  คือ การนำเหล็กดำ (SS400) มาผ่านกระบวนการรีดร้อนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 - 1,250 องศาเซลเซียส บนแท่นรีดในขนาดความหนาที่ต้องการ หรือใช้ลูกกลิ้งในการทำให้เรียบ และหากนำเหล็กแผ่นดำที่ผ่านการรีดร้อนแล้วนำไปหล่อเย็น จะได้เหล็กแผ่นเรียบแบบเหล็กแผ่นดําขัดผิว (Pickled and Oiled Steel Sheet) ซึ่งมีลักษณะเป็นเหล็กแผ่นเรียบสีออกเทาที่มีความมันเงาสวยงามมากกว่า

  ลักษณะเด่นและคุณสมบัติของเหล็กแผ่นเรียบดำ
  • เหล็กแผ่นเรียบแบบเหล็กแผ่นดำจะมีสีเข้ม
  • มีความเหนียวและแข็งแรงทนทานสูง
  • มีความสามารถในการทนการสึกกร่อนได้
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • สามารถนำไปเชื่อมได้ดี
  • มีราคาถูก

  การนำเหล็กแผ่นเรียบดำไปใช้งาน
  • งานส่วนประกอบของโครงสร้างต่าง ๆ

  • งานสะพานโครงเหล็ก
  • งานปูพื้น
  • งานเชื่อมต่อโครงสร้างรถยนต์
  • งานชิ้นส่วนต่อเรือ
  • งานขึ้นรูปทั่วไป

 2. เหล็กแผ่นเรียบแบบเหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled Steel Sheet)
  คือ การนำแผ่นเหล็กดำผ่านกระบวนการรีดเย็นหรือรีดเหล็กแผ่นดำที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการเผา จนทําให้เหล็กแผ่นเรียบประเภทนี้มีผิวสีขาวออกเทา แล้วนำไปรีดเพื่อลดความหนาลงในอุณหภูมิปกติ และผ่านกระบวนการขัดผิวให้เกิดความเรียบและความเงา จนได้เหล็กแผ่นเรียบที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจมีการเคลือบสารเคมีทับลงไป เพื่อให้สามารถทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันสนิมได้อีกด้วย


  ลักษณะเด่นและคุณสมบัติของเหล็กแผ่นเรียบขาว
  • เหล็กแผ่นเรียบจะมีสีขาวเทา

  • มีพื้นผิวมันวาว สวยงาม
  • มีความอ่อนตัว ทำให้พับหรือขึ้นรูปได้ง่าย
  • มีความหนาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งาน ความหนาตั้งแต่ 0.35 - 3.40 มิลลิเมตร
  • ผ่านกระบวนการเคลือบสารเคมี ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และป้องกันสนิม
  • การนำเหล็กแผ่นเรียบขาวไปใช้งาน
  • งานอุตสาหกรรมทั่วไป
  • งานเฟอร์นิเจอร์
  • งานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น บอดี้ตู้เครื่องปรับอากาศ หรือ บอดี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น

 3. เหล็กแผ่นเรียบแบบเหล็กแผ่นสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)
  คือการนำเหล็กแผ่นดำมาผ่านกระบวนการรีดเย็นและนําไปชุบกัลวาไนซ์เคลือบสังกะสีที่มีความร้อนสูง (Hot dip galvanization) ก่อนจะนํามาตัดให้เป็นแผ่นในขนาดที่ต้องการ ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การกัดกร่อน หรือการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี


  ลักษณะเด่นและคุณสมบัติของเหล็กแผ่นแผ่นสังกะสี
  • ลักษณะพื้นผิวเรียบ มันวาว สวยงาม

  • ทนการกัดกร่อน ป้องกันสนิม
  • ทนทานต่อน้ำและความชื้น
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • การนำเหล็กแผ่นเรียบสังกะสีไปใช้งาน
  • งานโครงสร้างเหล็ก
  • งานโครงสร้างทั่วไป
  • งานรางน้ำฝน งานหลังคา
  • งานเสาไฟและตู้สัญญา
  • งานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • งานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ขนาดและความหนาของเหล็กแผ่นเรียบ

ซึ่งการเลือกใช้ขนาดนั้นจำเป็นต้องปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกขนาดและความหนาไปใช้งานให้เหมาะสม ด้วยความปลอดภัย และอายุการใช้งานในระยะยาว

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกเหล็กแผ่นเรียบ

 1. พิจารณาเหล็กแผ่นเรียบจากจุดประสงค์ในการใช้งาน เพราะแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและมีส่วนประกอบที่แตกต่างไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ความทนทานต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิ และการรับน้ำหนัก เป็นต้น
  ต่อมาให้พิจารณาเหล็กแผ่นเรียบให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะจะส่งผลในการเชื่อมต่อ และความแข็งแรงของส่วนที่นำไปใช้งาน
 2. ตรวจสอบว่าเหล็กแผ่นเรียบที่นำมาใช้นั้นมีการรับรองมาตรฐานจาก ASTM, DIN, JIS, EN, Lloyd’s, ABS, AS หรือ API มีรายละเอียด หรือเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏชัดเจนหรือไม่
  เหล็กแผ่นเรียบจะต้องมีความเรียบและความหนาเท่ากันตลอดทั้งแผ่นตามมาตรฐานที่ระบุไว้
 3. เหล็กแผ่นเรียบจะต้องมีความสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอย การบุบ หรือการเกิดสนิม