เหล็กแบน

 

เหล็กแบน Flat Bar

เหล็กแบน Flat Bar

ลักษณะเหล็กจะแบนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทนต่อแรงยืดแรงพับได้ดี  นิยมนำมาใช้ในงานเชื่อมทำเหล็กดัด ฝาท่อ งานกลึงและงานชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ 

คุณสมบัติของเหล็กแบน

  • เหล็กแบนเกิดจากการรีดร้อนหรือรีดเย็นก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการนำไปใช้งาน
  • มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว นิยมใช้ในงานเชื่อม ทำเหล็กดัด มีหลายขนาดให้เลือกใช้
  • โดยทั่วไปนิยมใช้เหล็กแบนที่มีขนาด 3 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐานที่ 6 เมตร
  • เหล็กแบนที่ได้มาตรฐานจะได้รับการรับรองจาก JIS/DIN/ASTM

 

 

ขนาดและความหนาของเหล็กแบน Flat Bar

ลำดับ เหล็กแบน Flat Bar ความหนาของเหล็กแบน Flat Bar
1 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 3.0 mm.
2 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 10.0 mm.
3 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 12.0 mm.
4 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 16.0 mm.
5 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 19.0 mm.
6 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 25.0 mm.
7 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 3.0 mm.
8 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 4.0 mm.
9 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 4.5 mm.
10 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 5.0 mm.
11 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 6.0 mm.
12 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 8.0 mm.
13 เหล็กแบน Flat Bar 100 x 9.0 mm.
14 เหล็กแบน Flat Bar 12 x 3.0 mm.
15 เหล็กแบน Flat Bar 12 x 3.0 mm.
16 เหล็กแบน Flat Bar 12 x 4.0 mm.
17 เหล็กแบน Flat Bar 12 x 4.5 mm.
18 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 12.0 mm.
19 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 15.0 mm.
20 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 19.0 mm.
21 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 25.0 mm.
22 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 3.0 mm.
23 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 4.0 mm.
24 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 4.5 mm.
25 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 6.0 mm.
26 เหล็กแบน Flat Bar 125 x 9.0 mm.
27 เหล็กแบน Flat Bar 135 x 6.0 mm.
28 เหล็กแบน Flat Bar 140 x 6.0 mm.
29 เหล็กแบน Flat Bar 15 x 3.0 mm.
30 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 12.0 mm.
31 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 15.0 mm.
32 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 16.0 mm.
33 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 19.0 mm.
34 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 25.0 mm.
35 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 3.0 mm.
36 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 4.0 mm.
37 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 4.5 mm.
38 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 6.0 mm.
39 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 8.0 mm.
40 เหล็กแบน Flat Bar 150 x 9.0 mm.
41 เหล็กแบน Flat Bar 170 x 9.0 mm.
42 เหล็กแบน Flat Bar 20 x 6.0 mm.
43 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 10 mm.
44 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 12.0 mm.
45 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 12.0 mm.
46 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 15.0 mm.
47 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 16.0 mm.
48 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 20.0 mm.
49 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 4.5 mm.
50 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 5.0 mm.
51 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 6.0 mm.
52 เหล็กแบน Flat Bar 200 x 9.0 mm.
53 เหล็กแบน Flat Bar 230 x 12.0 mm.
54 เหล็กแบน Flat Bar 230 x 6.0 mm.
55 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 12.0 mm
56 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 12.0 mm.
57 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 3.0 mm.
58 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 4.0 mm.
59 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 4.5 mm.
60 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 5.0 mm.
61 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 6.0 mm.
62 เหล็กแบน Flat Bar 25 x 9.0 mm.
63 เหล็กแบน Flat Bar 250 x 10 mm.
64 เหล็กแบน Flat Bar 250 x 12.0 mm.
65 เหล็กแบน Flat Bar 250 x 15.0 mm.
66 เหล็กแบน Flat Bar 250 x 25.0 mm.
67 เหล็กแบน Flat Bar 250 x 5.0 mm.
68 เหล็กแบน Flat Bar 250 x 6.0 mm.
69 เหล็กแบน Flat Bar 250 x 9.0 mm.
70 เหล็กแบน Flat Bar 3/4 x 3.0 mm.
71 เหล็กแบน Flat Bar 3/4 x 4.0 mm.
72 เหล็กแบน Flat Bar 3/4 x 4.5 mm.
73 เหล็กแบน Flat Bar 3/4 x 6.0 mm.
74 เหล็กแบน Flat Bar 30 x 3.0 mm.
75 เหล็กแบน Flat Bar 30 x 6.0
76 เหล็กแบน Flat Bar 300 x 10.0 mm.
77 เหล็กแบน Flat Bar 300 x 12.0 mm.
78 เหล็กแบน Flat Bar 300 x 6.0 mm.
79 เหล็กแบน Flat Bar 300 x 9.0 mm.
80 เหล็กแบน Flat Bar 32 x 12.0 mm.
81 เหล็กแบน Flat Bar 32 x 3.0 mm.
82 เหล็กแบน Flat Bar 32 x 4.0 mm.
83 เหล็กแบน Flat Bar 32 x 4.5 mm.
84 เหล็กแบน Flat Bar 32 x 6.0 mm.
85 เหล็กแบน Flat Bar 32 x 8.0 mm.
86 เหล็กแบน Flat Bar 32 x 9.0 mm.
87 เหล็กแบน Flat Bar 350 x 12.0 mm.
88 เหล็กแบน Flat Bar 350 x 25.0 mm.
89 เหล็กแบน Flat Bar 38 x 12.0 mm.
90 เหล็กแบน Flat Bar 38 x 3.0 mm.
91 เหล็กแบน Flat Bar 38 x 4.0 mm.
92 เหล็กแบน Flat Bar 38 x 4.5 mm.
93 เหล็กแบน Flat Bar 38 x 5.0
94 เหล็กแบน Flat Bar 38 x 6.0 mm.
95 เหล็กแบน Flat Bar 38 x 9.0 mm.
96 เหล็กแบน Flat Bar 40 x 3.0 mm.
97 เหล็กแบน Flat Bar 40 x 4.0 mm.
98 เหล็กแบน Flat Bar 40 x 5.0 mm.
99 เหล็กแบน Flat Bar 400 x 12.0 mm.
100 เหล็กแบน Flat Bar 400 x 8.0 mm.
101 เหล็กแบน Flat Bar 44 x 4.5 mm.
102 เหล็กแบน Flat Bar 44 x 9.0 mm.
103 เหล็กแบน Flat Bar 450 x 10.0 mm.
104 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 10.0 mm.
105 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 12.0 mm.
106 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 15.0 mm.
107 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 16.0 mm.
108 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 19.0 mm.
109 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 3.0 mm.
110 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 4.0 mm.
111 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 4.5 mm.
112 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 5.0 mm.
113 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 6.0 mm.
114 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 8.0 mm.
115 เหล็กแบน Flat Bar 50 x 9.0 mm.
116 เหล็กแบน Flat Bar 500 x 6.0 mm.
117 เหล็กแบน Flat Bar 500 x 9.0 mm.
118 เหล็กแบน Flat Bar 55 x 10.0 mm.
119 เหล็กแบน Flat Bar 60 x 5.0 mm.
120 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 12.0 mm.
121 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 19 mm.
122 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 25.0 mm
123 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 3.0 mm.
124 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 4.0 mm.
125 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 4.5 mm.
126 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 5.0 mm.
127 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 6.0 mm.
128 เหล็กแบน Flat Bar 65 x 9.0 mm.
129 เหล็กแบน Flat Bar 70 x 8.0 mm.
130 เหล็กแบน Flat Bar 700 x 12.0 mm.
131 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 10.0 mm.
132 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 12.0 mm.
133 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 15.0 mm.
134 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 19.0 mm.
135 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 25.0 mm
136 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 3.0 mm.
137 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 4.0 mm.
138 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 4.5 mm.
139 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 6.0 mm.
140 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 8.0 mm.
141 เหล็กแบน Flat Bar 75 x 9.0 mm.
142 เหล็กแบน Flat Bar 750 x 6.0 mm.
143 เหล็กแบน Flat Bar 80 x 9.0 mm.
144 เหล็กแบน Flat Bar 90 x 12.0 mm.
145 เหล็กแบน Flat Bar 90 x 6.0 mm.
146 เหล็กแบน Flat Bar 90 x 9.0 mm.