เหล็กฉากหรือเหล็กมุม (Angle Bar)

เหล็กฉาก จัดอยู่ในเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูง มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ความหนาตั้งแต่ 3 – 35 มม.  

เหล็กฉาก หรือเหล็กมุม (Angle Bar) คือ วัสดุอุปกรณ์ที่เน้นเสริมความแข็งแรงของงานโครงสร้างให้มีความมั่นคง มีลักษณะเป็นเหล็กที่มีมุมฉากตั้งตรง 90 องศา โดยมีหน้าตัดเป็นรูปตัวแอล (L) ที่มีขาเท่ากันทั้ง 2 ด้าน จึงนิยมเรียกว่า "L-bracket" หรือ "angle iron จัดอยู่ในรูปแบบของเหล็กรูปพรรณ เนื่องจากผ่านกระบวนการแปรรูป อย่างการรีดร้อน เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ ซึ่งเหล็กฉาก เป็นเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 จึงสามารถมั่นใจในการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยจะมีการแบ่งตามมาตรฐานของชั้นคุณภาพ ซึ่งมีความต้านทานแรงดึงแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 400 MPa เหล็กฉากโดยส่วนมากจะทำมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนหรืออัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง และบางประเภทจะมีการการชุบสังกะสี (ซิงค์) เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนได้ดีอีกด้วย

ประเภทของเหล็กฉาก

 • เหล็กฉากทั่วไป ที่มีด้านเท่ากัน 2 ด้านเป็นรูปตัว L สำหรับใช้งานเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างต่าง ๆ
 • เหล็กฉากพับ มีความหนา ความกว้าง และความยาวมากกว่าเหล็กฉากทั่วไป ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่า
 • เหล็กฉากมุมอ่อน มีขนาดมุมเหล็กไม่เท่ากัน เพื่อนำไปประกอบคาน สะพาน เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม และชั้นวางภาชนะ
 • เหล็กฉากเจาะรู หรือเหล็กฉากอเนกประสงค์ โดยนำไปใช้งานเป็นชั้นเหล็ก สำหรับวางสินค้า เก็บอะไหล่ 

คุณสมบัติของเหล็กฉาก

เหล็กฉากเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานสูง แต่มีน้ำหนักเบา และรองรับน้ำหนักได้มาก นำไปใช้ประกอบติดตั้งกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เน้นการเสริมความแข็งแรง และสามารถรื้อถอนแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเมื่ออยู่บนที่สูง ทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อน สามารถรับแรงดึงและแรงบิดที่เกิดจากลมได้เป็นอย่างดี 

ขนาดและการใช้งานที่เหมาะสม

เหล็กฉากมีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานได้หลายประเภท โดยสามารถเลือกจากความหนาของเหล็กฉาก และความยาวให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการนำไปใช้

 • เหล็กฉากที่มีขนาดเล็กและมีความหนาน้อย เหล็กฉากแบบนี้จะใช้สำหรับงานที่ต้องการแรงกดหรือรับน้ำหนักน้อย เหมาะกับงานที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสารั้ว โครงสำหรับวางเครื่องปรับอากาศ ชั้นวางของ และเฟอร์นิเจอร์อย่าง โครงเตียง เก้าอี้ โต๊ะ และอื่น ๆ
 • เหล็กฉากที่มีความหนามาก สามารถรับแรงกดและรองรับน้ำหนักได้ดีกว่ารูปแบบที่มีความหนาน้อย จึงเหมาะกับงานประเภทคานของโครงสร้าง งานผนังอาคาร งานเสริมขอบและมุม เช่น งานสะพาน งานเสาส่งสัญญาณ งานเสาไฟฟ้า งานโครงหลังคา และงานเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม

ขนาดและความหนาของเหล็กฉาก

 

 

ลำดับเหล็กฉาก ขนาดต่าง ๆ ความหนาของเหล็กฉากNote
1 เหล็กฉาก 25 x 25 3.0 mm.  
2 เหล็กฉาก 25 x 25 5.0 mm.  
3 เหล็กฉาก 30 x 30 3.0 mm.  
4 เหล็กฉาก 30 x 30 5.0 mm.  
5 เหล็กฉาก 40 x 40 2.3 mm.  
6 เหล็กฉาก 40 x 40 3.0 mm.  
7 เหล็กฉาก 40 x 40 3.2 mm.  
8 เหล็กฉาก 40 x 40 4.0 mm.  
9 เหล็กฉาก 40 x 40 6.0 mm.  
10 เหล็กฉาก 50 x 50 3.0 mm.  
11 เหล็กฉาก 50 x 50 3.2 mm.  
12 เหล็กฉาก 50 x 50 4.0 mm.  
13 เหล็กฉาก 50 x 50 5.0 mm.  
14 เหล็กฉาก 50 x 50 6.0 mm.  
15 เหล็กฉาก 60 x 60 3.2 mm.  
16 เหล็กฉาก 65 x 65 5.0 mm.  
17 เหล็กฉาก 65 x 65 6.0 mm.  
18 เหล็กฉาก 65 x 65 8.0 mm.  
19 เหล็กฉาก 75 x 75 6.0 mm.  
20 เหล็กฉาก 75 x 75 9.0 mm.  
21 เหล็กฉาก 75 x 75 12.0 mm.  
22 หล็กฉาก 80 x 80 6.0 mm.  
23 เหล็กฉาก 90 x 90 6.0 mm.  
24 เหล็กฉาก 90 x 90 7.0 mm.  
25 เหล็กฉาก 90 x 90 10.0 mm.  
26 เหล็กฉาก 90 x 90 12.0 mm.  
27 เหล็กฉาก 100 x 100 7.0 mm.  
28 เหล็กฉาก 100 x 100 10.0 mm.  
29 เหล็กฉาก 100 x 100 12.0 mm.  
30 เหล็กฉาก 100 x 100 13.0 mm.  
31 เหล็กฉาก 120 x 120 8.0 mm.  
32 เหล็กฉาก 125 x 75 6.0 mm.  
33 เหล็กฉาก 150 x 150 12.0 mm.  
34 เหล็กฉาก 150 x 150 15.0 mm.  
35 เหล็กฉาก 40 x 40 5.0 mm.  
36 เหล็กฉาก 200 x 200 15.0 mm.  
37 เหล็กฉาก 45 x 45 4.0 mm.  
38 เหล็กฉาก 50 x 50 2.0 mm. (ซิงค์)
39 เหล็กฉาก 38 x 38 3.0 mm.  
40 เหล็กฉาก 100 x 50 6.0 mm.  
41 เหล็กฉาก 130 x 130 12.0 mm.  
42 เหล็กฉาก 40 x 40 2.0 mm. (ซิงค์)
43 เหล็กฉาก 45 x 45 5.0 mm.  
44 เหล็กฉาก 60 x 60 4.0 mm.  
45 เหล็กฉาก 150 x 100 9.0 mm.  
46 เหล็กฉาก 25 x 25 2.0 mm. (ซิงค์)
47 เหล็กฉาก 130 x 130 9.0 mm.  
48 เหล็กฉาก 60 x 60 5.0 mm.  
49 เหล็กฉาก 100 x 100 5.0 mm. (6 M.) ธรรมดา (พับ)
50 เหล็กฉาก 225 x 102 5.0 mm. (6 M.) ธรรมดา (พับ)
51 เหล็กฉาก 100 x 50 3.0 mm.  
52 เหล็กฉาก 100 x 100 6.0 mm.  
53 เหล็กฉาก 90 x 90 5.0 mm.  
54 เหล็กฉาก 75 x 75 5.0 mm. (ฉากพับ)
55 เหล็กฉาก 50 x 50 4.5 mm. (ฉากพับ)
56 เหล็กฉาก 125 x 125 4.0 mm.  
57 เหล็กฉาก 100 x 50 4.0 mm.  
58 เหล็กฉาก 200 x 200 8.0 mm.  
59 เหล็กฉาก 75 x 75 4.0 mm. (ฉากพับ)
60 เหล็กฉาก 25 x 25 1.5 mm. (ซิงค์)
61 เหล็กฉาก 30 x 30 4.0 mm.  
62 เหล็กฉาก 70 x 70 6.0 mm.  
63 เหล็กฉาก 175 x 175 12.0 mm.  

 

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกเหล็กฉาก

 • มาตรฐานของเหล็กฉาก จะต้องได้รับการผลิตที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน มอก.1227-2539
 • เหล็กฉากต้องผลิตโดยโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน
 • เหล็กฉากต้องเป็นมีรูปหน้าตัวเป็นรูปตัวแอล (L) มี 2 ขา ขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่ต้องทำมุมจะเท่ากันคือ 90 องศา
 • เหล็กฉากต้องมีความหนาเท่ากันตลอดทั้งเส้น
 • เหล็กฉากต้องมีความสามารถในการรับแรงกดและน้ำหนักได้มาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็กฉากที่นำมาใช้

 

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เหล็ก และราคาเหล็กได้ที่