ท่อกลมดำ

 

ท่อกลมดำ เหล็กท่อกลมดำ

เหล็กท่อกลมดำ ราคาโรงงาน มาตรฐาน มอก. 


ลักษณะของท่อกลมดำ

ท่อกลมดำ มีลักษณะเป็นทรงกลมแบบกลวงจึงทำให้มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงต้านและแรงลมได้ดี มีขนาดตั้งแต่ 6 - 28 มิลลิเมตร
สะดวกแก่การใช้ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิดแบบทันสมัย และต้องผ่านตามมาตรฐานของมอก. 107-2533

การใช้งานของท่อกลมดำ
ท่อกลมดำหรือเหล็กท่อกลมจัดอยู่ในหมวด เหล็กรูปพรรณ รูปลักษณ์
คือ เหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ½. – 12.00” ความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปขนาด 6 เมตร

ขนาดและความหนาของท่อกลมดำ
ท่อกลมดำนิยมนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น งานโครงสร้าง โครงถัก หลังคา,โครงถักป้ายจารจร
ท่อเหล็กสำหรับงานอุตสาหกรรมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป เช่น ร้อยท่อสายไฟ รั้ว ประตู หรืองานตกแต่งทั่วไป ทุกขนาด สามารถนำไปชุบสังกะสีได้

 

 

ขนาดและความหนาของ ท่อกลมดำ

 

ลำดับท่อกลมดำ ขนาดต่าง ๆ ความหนาของท่อกลมดำ
1 ท่อกลมดำ 1/2 x 1.2 mm.
2 ท่อกลมดำ 1/2 x 1.4 mm.
3 ท่อกลมดำ 1/2 x 1.7 mm.
4 ท่อกลมดำ 1/2 x 1.9 mm.
5 ท่อกลมดำ 3/4 x 1.2 mm.
6 ท่อกลมดำ 3/4 x 1.4 mm.
7 ท่อกลมดำ 3/4 x 1.7 mm.
8 ท่อกลมดำ 3/4 x 1.9 mm.
9 ท่อกลมดำ 3/4 x 2.0 mm.
10 ท่อกลมดำ 3/4 x 2.3 mm.
11 ท่อกลมดำ 3/4 x 2.6 mm.
12 ท่อกลมดำ 3/8 x 1.2 mm.
13 ท่อกลมดำ 3/8 x 1.9 mm.
14 ท่อกลมดำ 1" 1/4 x 1.4 mm.
15 ท่อกลมดำ 1" 1/4 x 1.7 mm.
16 ท่อกลมดำ 1" 1/4 x 1.9 mm.
17 ท่อกลมดำ 1" 1/4 x 2.3 mm.
18 ท่อกลมดำ 1" 1/4 x 2.7 mm.
19 ท่อกลมดำ 1" 1/4 x 3.2 mm.
20 ท่อกลมดำ 1" x 1.4 mm.
21 ท่อกลมดำ 1" x 1.7 mm.
22 ท่อกลมดำ 1" x 1.9 mm.
23 ท่อกลมดำ 1" x 2.3 mm.
24 ท่อกลมดำ 1" x 2.7 mm.
25 ท่อกลมดำ 1" x 3.2 mm.
26 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 1.4 mm.
27 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 1.7 mm.
28 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 1.9 mm.
29 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 2.3 mm.
30 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 2.4 mm.
31 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 2.6 mm.
32 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 2.8 mm.
33 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 3.2 mm.
34 ท่อกลมดำ 2" x 1.4 mm.
35 ท่อกลมดำ 2" x 1.7 mm.
36 ท่อกลมดำ 2" x 1.9 mm.
37 ท่อกลมดำ 2" x 2.3 mm.
38 ท่อกลมดำ 2" x 2.6 mm.
39 ท่อกลมดำ 2" x 3.2 mm.
40 ท่อกลมดำ 2" x 4.0 mm.
41 ท่อกลมดำ 2" 1/2 x 1.7 mm.
42 ท่อกลมดำ 2" 1/2 x 1.9 mm.
43 ท่อกลมดำ 2" 1/2 x 2.3 mm.
44 ท่อกลมดำ 2" 1/2 x 2.7 mm.
45 ท่อกลมดำ 2" 1/2 x 3.2 mm.
46 ท่อกลมดำ 2" 1/2 x 4.0 mm.
47 ท่อกลมดำ 3" x 1.7 mm.
48 ท่อกลมดำ 3" x 1.9 mm.
49 ท่อกลมดำ 3" x 2.3 mm.
50 ท่อกลมดำ 3" x 2.8 mm.
51 ท่อกลมดำ 3" x 3.2 mm.
52 ท่อกลมดำ 3" x 4.0 mm.
53 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 2.3 mm.
54 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 2.4 mm.
55 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 2.6 mm.
56 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 3.2 mm.
57 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 4.0 mm.
58 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 4.5 mm.
59 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 6.0 mm.
60 ท่อกลมดำ 4" x 2.3 mm.
61 ท่อกลมดำ 4" x 2.4 mm.
62 ท่อกลมดำ 4" x 2.7 mm.
63 ท่อกลมดำ 4" x 3.2 mm.
64 ท่อกลมดำ 4" x 3.5 mm.
65 ท่อกลมดำ 4" x 4.0 mm.
66 ท่อกลมดำ 4" x 4.5 mm.
67 ท่อกลมดำ 4" x 6.0 mm.
68 ท่อกลมดำ 5" x 3.2 mm.
69 ท่อกลมดำ 5" x 4.0 mm.
70 ท่อกลมดำ 5" x 4.5 mm.
71 ท่อกลมดำ 5" x 6.0 mm.
72 ท่อกลมดำ 5" x 8.0 mm.
73 ท่อกลมดำ 6" x 3.2 mm.
74 ท่อกลมดำ 6" x 4.5 mm.
75 ท่อกลมดำ 6" x 6.0 mm.
76 ท่อกลมดำ 7" x 4.5 mm.
77 ท่อกลมดำ 7" x 6.0 mm.
78 ท่อกลมดำ 7" x 7.0 mm.
79 ท่อกลมดำ 8" x 4.5 mm.
80 ท่อกลมดำ 8" x 4.0 mm.
81 ท่อกลมดำ 8" x 6.0 mm.
82 ท่อกลมดำ 8" x 8.0 mm.
83 ท่อกลมดำ 10" x 6.0 mm.
84 ท่อกลมดำ 12" x 9.0 mm.
85 ท่อกลมดำ 6" x 4.0 mm.
86 ท่อกลมดำ 8" x 5.0 mm.
87 ท่อกลมดำ 7" x 5.0 mm.
88 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 5.0 mm.
89 ท่อกลมดำ 16" x 6.0 mm.
90 ท่อกลมดำ 2" x 3.0 mm. (ซิงค์)
91 ท่อกลมดำ 1" 1/4 x 1.4 mm. (ซิงค์)
92 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 1.9 mm. (ซิงค์)
93 ท่อกลมดำ 6" x 5.0 mm.
94 ท่อกลมดำ 7" x 4.0 mm.
95 ท่อกลมดำ 12" x 6.0 mm.
96 ท่อกลมดำ 12" x 5.0 mm.
97 ท่อกลมดำ 10" x 5.0 mm.
98 ท่อกลมดำ 10" x 9.0 mm.
99 ท่อกลมดำ 12" x 8.0 mm.
100 ท่อกลมดำ 5" x 5.0 mm.
101 ท่อกลมดำ 4" x 5.0 mm.
102 ท่อกลมดำ 3" x 4.5 mm.
103 ท่อกลมดำ 2" x 2.8 mm.
104 ท่อกลมดำ 14" x 9.0 mm.
105 ท่อกลมดำ 1/2 x 2.0 mm.
106 ท่อกลมดำ 14" x 6.0 mm.
107 ท่อกลมดำ 16" x 9.0 mm.
108 ท่อกลมดำ 16" x 12.0 mm.
109 ท่อกลมดำ 12" x 4.5 mm.
110 ท่อกลมดำ 3/4 x 1.0 mm. (ซิงค์)
111 ท่อกลมดำ 1" x 1.0 mm. (ซิงค์)
112 ท่อกลมดำ 12" x 7.0 mm.
113 ท่อกลมดำ 10" x 8.0 mm.
114 ท่อกลมดำ 12" x 10.0 mm.
115 ท่อกลมดำ 6" x 8.0 mm.
116 ท่อกลมดำ 5" x 3.6 mm.
117 ท่อกลมดำ 10" x 12.0 mm.
118 ท่อกลมดำ 4" x 5.6 mm.
119 ท่อกลมดำ 5" x 2.5 mm.
120 ท่อกลมดำ 1" x 4.0 mm.
121 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 2.8 mm. (ซิงค์)
122 ท่อกลมดำ 10" x 7.0 mm.
123 ท่อกลมดำ 2" x 4.5 mm.
124 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 1.2 mm.
125 ท่อกลมดำ 4" x 2.5 mm.
126 ท่อกลมดำ 8" x 10.0 mm.
127 ท่อกลมดำ 10" x 4.5 mm.
128 ท่อกลมดำ 6" x 7.0 mm.
129 ท่อกลมดำ 3" 1/2 x 6.0 mm.
130 ท่อกลมดำ 12" x 12.0 mm.
131 ท่อกลมดำ 8" x 12.0 mm.
132 ท่อกลมดำ 16" x 10.0 mm.
133 ท่อกลมดำ 6" x 2.8 mm.
134 ท่อกลมดำ 2" x 2.5 mm.
135 ท่อกลมดำ 1" 1/2 x 2.5 mm.
136 ท่อกลมดำ 3/4 x 3.2 mm.