เหล็กบีม

 

เหล็ก H Beam เหล็กเอชบีม

เหล็ก H Beam ราคาโรงงาน คุณภาพมาตรฐาน


เหล็กเอชบีม หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กตัวเอช เป็นเหล็กรูปพรรณที่มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) ที่มีขนาดความสูงและความกว้างของแต่ละด้านเท่ากัน ส่งผลให้เหล็กเอชบีมจึงเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนัก ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถนำมาดัดโค้งและบิดงอได้ จึงทำให้เหล็กเอชบีมได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ อย่างเช่น เสา คาน และโครงหลังคา เป็นต้น

 

 สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เหล็กบีม และราคาเหล็กได้ที่

 

ขนาดและความหนาของเหล็ก H-Beam

ลำดับเหล็ก H-Beam ขนาดต่าง ๆ ความหนาของเหล็ก H-Beam
1 เหล็ก H-Beam 100 x 100 x 6 x 8 (6 M.)
2 เหล็ก H-Beam 100 x 100 x 6 x 8 (12 M.)
3 เหล็ก H-Beam 125 x 125 x 6.5 x 9 (6 M.)
4 เหล็ก H-Beam 125 x 125 x 6.5 x 9 (12 M.)
5 เหล็ก H-Beam 150 x 150 x 7 x 10 (6 M.)
6 เหล็ก H-Beam 150 x 150 x 7 x 10 (9 M.)
7 เหล็ก H-Beam 150 x 150 x 7 x 10 (12 M.)
8 เหล็ก H-Beam 175 x 175 x 7.5 x 11 (6 M.)
9 เหล็ก H-Beam 175 x 175 x 7.5 x 11 (12 M.)
10 เหล็ก H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 (6 M.)
11 เหล็ก H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 (9 M.)
12 เหล็ก H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 (12 M.)
13 เหล็ก H-Beam 250 x 250 x 9 x 14 (6 M.)
14 เหล็ก H-Beam 250 x 250 x 9 x 14 (9 M.)
15 เหล็ก H-Beam 250 x 250 x 9 x 14 (12 M.)
16 เหล็ก H-Beam 300 x 300 x 10 x 15 (6 M.)
17 เหล็ก H-Beam 300 x 300 x 10 x 15 (9 M.)
18 เหล็ก H-Beam 300 x 300 x 10 x 15 (12 M.)
19 เหล็ก H-Beam 350 x 350 x 12 x 19 (6 M.)
20 เหล็ก H-Beam 350 x 350 x 12 x 19 (9 M.)
21 เหล็ก H-Beam 350 x 350 x 12 x 19 (12 M.)
22 เหล็ก H-Beam 400 x 400 x 13 x 21 (6 M.)
23 เหล็ก H-Beam 400 x 400 x 13 x 21 (9 M.)
24 เหล็ก I-Beam 150 x 75 x 5.5 x 9.5 (6 M.)
25 เหล็ก I-Beam 150 x 75 x 5.5 x 9.5 (12 M.)
26 เหล็ก I-Beam 200 x 100 x 7 x 10 (6 M.)
27 เหล็ก I-Beam 200 x 100 x 7 x 10 (9 M.)
28 เหล็ก I-Beam 200 x 150 x 9 x 16 (6 M.)
29 เหล็ก I-Beam 250 x 125x 7.5 x 12.5 (6 M.)
30 เหล็ก I-Beam 250 x 125x 10 x 19 (6 M.)
31 เหล็ก I-Beam 300 x 150 x 8 x 13 (6 M.)
32 เหล็ก I-Beam 300 x 150 x 10 x 18.5 (6 M.)
33 เหล็ก I-Beam 300 x 150 x 11.5 x 22 (6 M.)
34 เหล็ก I-Beam 300 x 150 x 11.5 x 22 (9 M.)
35 เหล็ก I-Beam 300 x 150 x 11.5 x 22 (12 M.)
36 เหล็ก I-Beam 350 x 150 x 9 x 15.5 (6 M.)
37 เหล็ก I-Beam 350 x 150 x 12 x 24 (6 M.)
38 เหล็ก I-Beam 400 x 150 x 10 x 18 (6 M.)
39 เหล็ก I-Beam 400 x 150 x 12.5 x 25 (6 M.)
40 เหล็ก I-Beam 450 x 175 x 11 x 20 (6 M.)
41 เหล็ก I-Beam 450 x 175 x 11 x 20 (9 M.)
42 เหล็ก I-Beam 450 x 175 x 11 x 20 (12 M.)
43 เหล็ก I-Beam 600 x 190 x 13 x 25 (6 M.)
44 เหล็ก I-Beam 600 x 190 x 16x 35 (6 M.)
45 เหล็ก H-Beam 125 x 125 x 6.5 x 9 (9 M.)
46 เหล็ก H-Beam 100 x 100 x 6 x 8 (9 M.)
47 เหล็ก I-Beam 350 x 150 x 9 x 15 (6 M.)
48 เหล็ก I-Beam 450 x 175 x 13 x 26 (6 M.)
49 เหล็ก I-Beam 300 x 150 x 8 x 13 (9 M.)
50 เหล็ก H-Beam 400 x 400 x 13 x 21 (12 M.)
51 เหล็ก I-Beam 250 x 125x 7.5 x 12.5 (9 M.)
52 เหล็ก I-Beam 200 x 100 x 7 x 10 (12 M.)
53 เหล็ก H-Beam 175 x 175 x 7.5 x 11 (9 M.)
54 เหล็ก I-Beam 450 x 175 x 13 x 26 (9 M.)
55 เหล็ก I-Beam 300 x 150 x 8 x 13 (12 M.)
56 เหล็ก I-Beam 450 x 175 x 13 x 26 (12 M.)
57 เหล็ก I-Beam 200 x 150 x 9 x 16 (12 M.)