เหล็กปลอก

เหล็กปลอกหรือเหล็กปลอกเสา

เหล็กปลอก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

• เหล็กปลอกเดียว เป็นเหล็กที่ได้จากการนำเหล็กเส้นกลมมาดัด เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามรูปทรงของคอนกรีต นิยมนำมาใช้เป็นเหล็กประคองเหล็กให้ยืนโดยจะอยู่ภายในเหล็กแกนเสา และจะใช้งานเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 6 มิลลิเมตร

• เหล็กปลอกเกลียว เป็นเหล็กที่มีรูปร่างเป็นเกลียวทั้งเส้น ในการใช้งานต้องใช้เหล็กปลอกเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กปลอกเกลียวเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงมากและมีความทนทานสูงมากอีกด้วย

การใช้เหล็กปลอก ที่ได้มาตรฐาน มอก. แทนการดัดเหล็ก จะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเหล็ก
เหล็กปลอกจะผลิตด้วยเครื่องจักรแทนการดัดเหล็กด้วยมือ ทำให้ประหยัดเวลาในการดัด และผู้รับเหมานิยมใช้เหล็กปลอก
เนื่องจากได้ขนาดที่มาตรฐานมาจากโรงงาน มีขนาดที่เท่ากัน ทั้งยังสามารถนับเหล็กได้จำนวนที่แน่นอน

 

 

ขนาดและความหนาของเหล็กปลอก

ลำดับเหล็กปลอก ขนาดต่าง ๆ ความหนาของเหล็กปลอก
1 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 15 x 15 cm.
2 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 15 x 40 cm.
3 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 18 x 73 cm.
4 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 18 x 75 cm.
5 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 20 x 12 cm.
6 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 22 x 63 cm.
7 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 25 x 55 cm.
8 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 25 x 75 cm.
9 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 27 x 70 cm.
10 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 30 x 75 cm.
11 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 32 x 70 cm.
12 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 33 x 10 cm.
13 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 33 x 12 cm.
14 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 35 x 12 cm.
15 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 35 x 15 cm.
16 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 45 x 75 cm.
17 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 47 x 70 cm.
18 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 50 x 50 cm.
19 เหล็กปลอก DB 12 mm. ขนาด 70 x 70 cm.
20 เหล็กปลอก DB 20 mm. ขนาด 80 x 190 cm.
21 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 12.5 x 12.5 cm.
22 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 10 cm.
23 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 15 cm.
24 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 20 cm.
25 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 25 cm.
26 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 30 cm.
27 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 35 cm.
28 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 40 cm.
29 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 45 cm.
30 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 10 x 55 cm.
31 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 12 x 20 cm.
32 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 12 x 45 cm.
33 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 12 x 50 cm.
34 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 12 x 75 cm.
35 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 12.5 x 12.5 cm.
36 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 13 x 13 cm.
37 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 13 x 25 cm.
38 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 14 cm.
39 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 34 cm.
40 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 35 cm.
41 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 39 cm.
42 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 44 cm.
43 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 54 cm.
44 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 75 cm.
45 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 14 x 95 cm.
46 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 100 cm.
47 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 15 cm.
48 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 20 cm.
49 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 25 cm.
50 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 30 cm.
51 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 33 cm.
52 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 35 cm.
53 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 40 cm.
54 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 45 cm.
55 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 50 cm.
56 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 15 x 55 cm.
57 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 16 x 25 cm.
58 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 16 x 30 cm.
59 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 17.5 x 17.5 cm.
60 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 17.5 x 32.5 cm.
61 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 18 x 18 cm.
62 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 19 x 30 cm.
63 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 19 x 44 cm.
64 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 20 cm.
65 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 25 cm.
66 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 30 cm.
67 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 35 cm.
68 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 40 cm.
69 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 45 cm.
70 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 50 cm.
71 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 55 cm.
72 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 62.5 cm.
73 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 65 cm.
74 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 20 x 75 cm.
75 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 25 x 25 cm.
76 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 25 x 35 cm.
77 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 25 x 45 cm.
78 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 25 x 55 cm.
79 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 25 x 62.5 cm.
80 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 30 x 10 cm.
81 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 30 x 20 cm.
82 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 30 x 30 cm.
83 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 30 x 35 cm.
84 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 30 x 60 cm.
85 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 30 x 65 cm.
86 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 30 x 75 cm.
87 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 34 x 13 cm.
88 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 35 x 15 cm.
89 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 35 x 35 cm.
90 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 35 x 55 cm.
91 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 40 x 40 cm.
92 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 45 x 20 cm.
93 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 5 x 25 cm.
94 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 50 x 10 cm.
95 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 50 x 20 cm.
96 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 50 x 50 cm.
97 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 60 x 15 cm.
98 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 7.5 x 65 cm.
99 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 7.5 x 7.5 cm.
100 เหล็กปลอก RB 6 mm. ขนาด 8.9 x 8.9 cm.
101 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 10 x 15 cm.
102 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 10 x 35 cm.
103 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 10 x 45 cm.
104 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 11 x 11 cm.
105 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 11 x 14 cm.
106 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 11 x 37 cm.
107 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 11.5 x 53 cm.
108 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 12 x 27 cm.
109 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 12 x 30 cm.
110 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 12 x 32 cm.
111 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 12 x 42 cm.
112 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 12 x 55 cm.
113 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 13 x 45 cm.
114 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 13 x 52 cm.
115 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 13 x 75 cm.
116 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14 x 14 cm.
117 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14 x 24 cm.
118 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14 x 34 cm.
119 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14 x 54 cm.
120 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14.5 x 63 cm.
121 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14.5 x 65 cm.
122 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 15 cm.
123 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 20 cm.
124 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 24 cm.
125 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 25 cm.
126 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 30 cm.
127 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 35 cm.
128 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 40 cm.
129 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 43 cm.
130 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 45 cm.
131 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 50 cm.
132 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 55 cm.
133 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 60 cm.
134 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 65 cm.
135 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 70 cm.
136 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 75 cm.
137 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 15 x 85 cm.
138 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 17 x 37 cm.
139 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 17 x 50 cm.
140 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 17 x 52 cm.
141 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 17.5 x 20 cm.
142 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 18 x 18 cm.
143 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 19 x 25 cm.
144 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 19 x 30 cm.
145 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 19 x 39 cm.
146 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 19 x 44 cm.
147 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 19 x 54 cm.
148 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 19 x 85 cm.
149 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 20 x 20 cm.
150 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 20 x 35 cm.
151 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 20 x 40 cm.
152 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 20 x 45 cm.
153 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 20 x 50 cm.
154 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 20 x 55 cm.
155 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 20 x 75 cm.
156 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 21 x 70 cm.
157 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 21 x 70 cm.
158 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 22 x 27 cm.
159 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 22 x 42 cm.
160 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 22.5 x 35 cm.
161 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 22.5 x 49.5 cm.
162 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 22.5 x 55 cm.
163 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 24 x 24 cm.
164 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 24 x 35 cm.
165 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 24 x 44 cm.
166 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 24 x 45 cm.
167 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 24 x 64 cm.
168 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 25 x 25 cm.
169 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 25 x 30 cm.
170 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 25 x 35 cm.
171 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 25 x 45 cm.
172 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 25 x 55 cm.
173 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 27 x 27 cm.
174 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 27 x 37 cm.
175 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 27 x 70 cm.
176 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 30 x 30 cm.
177 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 30 x 40 cm.
178 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 32 x 70 cm.
179 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 34 x 13 cm.
180 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 35 x 110 cm.
181 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 35 x 35 cm.
182 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 35 x 55 cm.
183 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 35 x 70 cm.
184 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 37 x 30 cm.
185 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 37 x 55 cm.
186 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 37 x 70 cm.
187 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 40 x 50 x 40 cm.
188 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 45 x 45 cm.
189 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 45 x 70 cm.
190 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 47 x 70 cm.
191 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 50 x 50 cm.
192 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 60 x 18 cm.
193 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 60 x 50 cm.
194 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 75 x 18 cm.
195 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 75 x 55 cm.
196 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 75 x 75 cm.
197 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 9 x 45 cm.
198 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 10 x 25 cm.
199 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14 x 35 cm.
200 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 14 x 45 cm.
201 เหล็กปลอก RB 9 mm. ขนาด 37 x 70 cm.