เหล็กโดเวล

 

เหล็กโดเวลหรือเหล็กเดือย

คือเหล็กที่ใช้สำหรับการต้านแรงดึง แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนคอนกรีต
โดยมีโครงสร้างหลักเรียกว่า Dowel (โดเวล) และโครงสร้างรองเรียกว่า หนวดกุ้ง ใช้เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดจากโครงสร้าง

 

คุณสมบัติของเหล็กโดเวลหรือเหล็กเดือย

  • ใช้สำหรับยึดเสาเข็มหรือฐานราก
  • ใช้ยึดเสากับคานหรือสามารถใช้ยึดพื้นกับคาน
  • ใช้ยึดคานอะเสและคานจันทันในโครงสร้างหลังคา
  • ใช้ยึดบันไดกับคานหรือผนังรับแรง
  • ใช้ยึดแผ่นถนน
  • ใช้ยึดชิ้นส่วนคอนกรีต