เหล็กแป๊บแบน

 

เหล็กแป๊บแบน

เหล็กแป๊บแบนหรือเหล็กกล่อง


แบ่งเป็นเหล็กแป๊บแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเหล็กแป๊บแบนสี่เหลี่ยมจตุรัส เหล็กทั้ง 2 ชนิดนี้เหมาะกับงานก่อสร้างที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง โดยในตลาดการขายเหล็ก เหล็กกล่องนี้เป็นที่นิยมในการซื้อไปใช้งานค่อนข้างมาก เช่น สร้างบ้าน นั่งร้าน หรือประตู คุณสมบัติของเหล็กแป๊บแบนหรือเหล็กกล่องน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน นำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ ได้ ใช้ทดแทนไม้ได้ ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง สามารถออกแบบโครงสร้างได้หลากหลาย เช่น นำไปดัดโค้ง หรือทำโครงสร้างโปร่งๆ ได้ สามารถใช้ก่อสร้างในงานก่อสร้างที่มีพื้นที่จำกัดได้ดี สามารถนำมาหลอมแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ได้
 

 

ขนาดและความหนาของเหล็กแป๊บแบน เหล็กกล่อง 

ลำดับเหล็กแป๊บแบน เหล็กกล่อง ขนาดต่าง ๆ ความหนาของเหล็กแป๊บแบน เหล็กกล่อง
1 เหล็กกล่อง 100 x 38 x 2.3 mm.
2 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.2 mm.
3 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.4 mm.
4 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.5 mm.
5 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.6 mm.
6 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.7 mm.
7 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.8 mm.
8 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 1.9 mm.
9 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 mm.
10 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.5 mm.
11 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.6 mm.
12 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.8 mm.
13 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 mm.
14 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.5 mm.
15 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 4.5 mm.
16 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 5.0 mm.
17 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 6.0 mm.
18 เหล็กกล่อง 100 x 75 x 2.3 mm.
19 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 1.6 mm.
20 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 1.7 mm.
21 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 1.9 mm.
22 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 2.3 mm.
23 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 2.7 mm.
24 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 3.2 mm.
25 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 4.0 mm.
26 เหล็กกล่อง 125 x 50 x 4.5 mm.
27 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 1.7 mm.
28 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 1.9 mm.
29 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 2.3 mm.
30 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 2.7 mm.
31 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 mm.
32 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 4.0 mm.
33 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 4.0 mm.
34 เหล็กกล่อง 125 x 75 x 4.5 mm.
35 เหล็กกล่อง 150 x 100 x 2.7 mm.
36 เหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm.
37 เหล็กกล่อง 150 x 100 x 4.0 mm.
38 เหล็กกล่อง 150 x 100 x 4.5 mm.
39 เหล็กกล่อง 150 X 100 x 6.0 mm.
40 เหล็กกล่อง 150 x 100 x 9.0 mm.
41 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 1.6 mm.
42 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 1.7 mm.
43 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 1.9 mm.
44 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 2.0 mm.
45 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 2.3 mm.
46 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 2.5 mm.
47 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 2.7 mm.
48 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 3.2 mm.
49 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 4.5 mm.
50 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 6.0 mm.
51 เหล็กกล่อง 150 x 75 x 2.3 mm.
52 เหล็กกล่อง 150 x 75 x 2.7 mm.
53 เหล็กกล่อง 150 x 75 x 3.2 mm.
54 เหล็กกล่อง 150 x 75 x 4.0 mm.
55 เหล็กกล่อง 150 x 75 x 4.5 mm.
56 เหล็กกล่อง 150 x 75 x 6.0 mm.
57 เหล็กกล่อง 150 x 80 x 3.2 mm.
58 เหล็กกล่อง 150 x 80 x 4.0 mm.
59 เหล็กกล่อง 150 x 80 x 4.5 mm.
60 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 12.0 mm.
61 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 2.5 mm.
62 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 2.8 mm.
63 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 3.2 mm.
64 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 4.0 mm.
65 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 4.5 mm.
66 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 5.0 mm.
67 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 6.0 mm.
68 เหล็กกล่อง 200 x 100 x 9.0 mm.
69 เหล็กกล่อง 200 x 150 x 12.0 mm.
70 เหล็กกล่อง 200 x 150 x 4.5 mm.
71 เหล็กกล่อง 200 x 150 x 9.0 mm.
72 เหล็กกล่อง 200 x 50 x 2.3 mm.
73 เหล็กกล่อง 200 x 50 x 2.5 mm.
74 เหล็กกล่อง 200 x 50 x 2.8 mm.
75 เหล็กกล่อง 200 x 50 x 3.2 mm.
76 เหล็กกล่อง 200 x 50 x 4.0 mm.
77 เหล็กกล่อง 200 x 50 x 4.5 mm.
78 เหล็กกล่อง 250 x 100 x 4.5 mm.
79 เหล็กกล่อง 250 x 100 x 9.0 mm.
80 เหล็กกล่อง 250 x 150 x 9.0 mm.
81 เหล็กกล่อง 250 x 200 x 9.0 mm.
82 เหล็กกล่อง 300 x 200 x 9.0 mm.
83 เหล็กกล่อง 32 x 14 x 1.2 mm.
84 เหล็กกล่อง 38 x 12 x 1.2 mm.
85 เหล็กกล่อง 38 x 18 x 1.2 mm.
86 เหล็กกล่อง 38 x 19 x 1.2 mm.
87 เหล็กกล่อง 38 x 19 x 1.4 mm.
88 เหล็กกล่อง 38 x 19 x 1.6 mm.
89 เหล็กกล่อง 38 x 19 x 1.8 mm.
90 เหล็กกล่อง 38 x 19 x 2.0 mm.
91 เหล็กกล่อง 38 x 19 x 3.0 mm.
92 เหล็กกล่อง 38 x 38 x 1.8 mm. (ซิงค์)
93 เหล็กกล่อง 40 x 25 x 1.4 mm.
94 เหล็กกล่อง 40 x 25 x 1.9
95 เหล็กกล่อง 400 x 200 x 4.5 mm.
96 เหล็กกล่อง 400 x 200 x 6.0 mm.
97 เหล็กกล่อง 400 x 200 x 9.0 mm.
98 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.0 mm.
99 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.2 mm.
100 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.2 mm. (ซิงค์)
101 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.4 mm.
102 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.4 mm. (ซิงค์)
103 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.5 mm. (ซิงค์)
104 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.6 mm.
105 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.6 mm. (ซิงค์)
106 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.8 mm.
107 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.9 mm.
108 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.9 mm. (ซิงค์)
109 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.0 mm. (ซิงค์)
110 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 mm.
111 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 mm. (ซิงค์)
112 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.4 mm.
113 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.7 mm.
114 เหล็กกล่อง 50 x 25 x 3.2 mm.
115 เหล็กกล่อง 60 x 30 x 1.6 mm.
116 เหล็กกล่อง 60 x 30 x 1.7 mm.
117 เหล็กกล่อง 60 x 30 x 2.1 mm.
118 เหล็กกล่อง 60 x 30 x 2.3 mm.
119 เหล็กกล่อง 60 x 30 x 2.5 mm.
120 เหล็กกล่อง 60 x 30 x 3.2 mm.
121 เหล็กกล่อง 60 x 40 x 2.3 mm.
122 เหล็กกล่อง 60 x 60 x 2.8 mm.
123 เหล็กกล่อง 60 x 60 x 3.2 mm.
124 เหล็กกล่อง 75 x 25 x 1.4 mm.
125 เหล็กกล่อง 75 x 25 x 1.6 mm.
126 เหล็กกล่อง 75 x 25 x 2.3 mm.
127 เหล็กกล่อง 75 x 25 x 2.5 mm. (ซิงค์)
128 เหล็กกล่อง 75 x 25 x 2.7 mm.
129 เหล็กกล่อง 75 x 25 x 3.2 mm.
130 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.0 mm. (ซิงค์)
131 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.2 mm.
132 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.2 mm. (ซิงค์)
133 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.2 mm.(ซิงค์)
134 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.3 mm. (ซิงค์)
135 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.4 mm.
136 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.4 mm. (ซิงค์)
137 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.5 mm.
138 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.5 mm. (ซิงค์)
139 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.6 mm.
140 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.8 mm.
141 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.9 mm.
142 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 1.9 mm. (ซิงค์) หน้าเต็ม
143 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 2.0 mm. (ซิงค์)
144 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 2.3 mm.
145 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 2.3 mm.( ซิงค์ )
146 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 2.5 mm.(ซิงค์)
147 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 2.7 mm.
148 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 3.2 mm.
149 เหล็กกล่อง 75 x 38 x 3.2 mm. (ซิงค์)
150 เหล็กกล่อง 75 x 45 x 1.6 mm.
151 เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.0 mm.
152 เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 mm.
153 เหล็กกล่อง 75 x 45 x 3.2 mm.
154 เหล็กกล่อง 75 x 50 x 1.7 mm.(มอก)
155 เหล็กกล่อง 75 x 50 x 1.9 mm.
156 เหล็กกล่อง 75 x 50 x 2.3 mm.
157 เหล็กกล่อง 75 x 50 x 2.5 mm.
158 เหล็กกล่อง 75 x 50 x 2.7 mm.
159 เหล็กกล่อง 75 x 50 x 3.2 mm.
160 เหล็กกล่อง 75 x 50 x 4.0 mm.
161 เหล็กกล่อง 80 x 40 x 2.3 mm.
162 เหล็กกล่อง 90 x 45 x 2.3 mm.