เหล็กแป๊ปโปร่งเหล็กแป๊ปโปร่ง

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็กแป๊บโปร่ง
ชื่อเรียกอื่นๆ คือ เหล็กกล่อง, เหล็กแป๊บโปร่ง มีความยาว 6 เมตรต่อเส้น มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ข้างในกลวง เป็นมุมฉาก ไม่มน ต้องได้มุม 90 องศา ผิวเรียบ ไม่หยาบ ความยาวที่วัดได้ต้องผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็น ขนาดต้องเท่ากันทุกๆเส้น การใช้งานของเหล็กประเภทนี้ คือ เหมาะกับงานที่โครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มาก เช่น นั่งร้าน เสา และสามารถใช้แทนคอนกรีต ไม้ ได้ และเหล็กรูปพรรณอื่นๆได้

แป๊ปโปร่ง ขนาด 1/2 x 1/2 (12 มม.)
ขนาด 1/2 x 1/2 (12 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
1/2 x 1/2
1/2 x 1/2
12 x 12
12 x 12
1.0
1.4
0.33
0.43
0.41
0.54
320
320

ขนาด 1/2 เรียกว่า สี่หุน

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 5/8 x 5/8 (15 มม.)
ขนาด 5/8 x 5/8 (15 มม.)
ขนาดที่มี (มม.) ความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร
5/8 x 5/8 x 1.2 มม. (วัดนอกได้ 16 มม)
5/8 x 5/8 x 1.4 มม. (วัดนอกได้ 16 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
3/4 x 3/4
3/4 x 3/4
3/4 x 3/4
3/4 x 3/4
3/4 x 3/4
19 x 19
19 x 19
19 x 19
19 x 19
19 x 19
1.0
1.2
1.4
1.7
2.0
0.54
0.64
0.73
0.87
0.99
0.69
0.82
0.94
1.10
1.26
240
240
240
240
240

ขนาด 3/4 เรียกว่า หกหุน
ขนาดวัดจริงวัดได้ 17.0 – 18.5 มม. **

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด ขนาด 1” x 1” (22-25 มม.)
ขนาด 1”1/4 x 1”1/4 (30 - 32 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
1”1/4 x 1”1/4
32 x 32
32 x 32
32 x 32
32 x 32
32 x 32
32 x 32
32 x 32
32 x 32
32 x 32
1.2
1.4
1.7
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
1.13
3.31
1.56
1.80
2.04
2.19
1.41
2.55
2.69
1.44
1.66
1.99
2.30
2.60
2.79
3.07
3.25
3.42
100
100
100
100
144
100
100
100
144

ขนาดกว้างของเหล็ก 29.5 – 30.5 มม. (ธรรมดา)
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 31.5- 32.0 มม.
tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.
unit mass tis : +/- 10%

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 1”1/2 x 1”1/2 (38 มม.)
ขนาด 1”1/2 x 1”1/2 (38 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2pcs/bund
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
1”1/2 x 1”1/2
38 x 38
38 x 38
38 x 38
38 x 38
38 x 38
38 x 38
38 x 38
38 x 38
38 x 38
1.2
1.4
1.7
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
1.36
1.57
1.88
2.18
2.47
2.66
2.94
3.12
3.29
1.73
2.00
2.39
2.78
3.15
3.39
3.74
3.97
4.19
90
90
90
90
100
90
90
90
100

ท่อ ประมาณ 35.5 – 36.5 มม.
ส่วนมอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 37.5 – 38 มม.
ขนาดท่อมอก 38 x 38 มม. ขนาด +/- 1.50 มม.
unit mass tolerances : +/- 10% , thxness tolerance +/- 0.30 มม.

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 1”5/8 x 1”5/8 (40 มม.)
ขนาด 1”5/8 x 1”5/8 (40 มม.)
ขนาดความหนา ( มม. ) และความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร
40 x 40 x 1.5 มม.
40 x 40 x 3.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 2” x 2”
ขนาด 2” x 2” (50 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
2″ x 2″
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50
1.2
1.4
1.6
1.7
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
4.0
4.5
6.0
1.81
2.10
2.38
2.52
2.93
3.34
3.60
3.99
4.25
4.50
-
6.02
7.56
2.31
2.67
3.03
3.21
3.74
4.25
4.59
5.08
5.41
5.73
-
7.67
9.63
-
-
JIS
-
-
มอก
-
-
-
มอก
-
JIS
JIS

ขนาดกว้างของเหล็ก 47.5-48.0 มม. (ธรรมดา)
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 49.0- 49.5 มม.
tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /
thkness tolerances 2.0 – 3.2 มม : +/- 0.30 มม.
thkness tolerances 4.0 – 6.0 mm: +/- 10%
unit mass tis : +/- 10%"

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 มม. (2″3/8)
ขนาด 60 x 60 มม. (2″3/8)"

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
2″3/8 x 2″3/8
2″3/8 x 2″3/8
2″3/8 x 2″3/8
60 x 60
60 x 60
60 x 60
2.3
3.2
4.0
4.06
5.50
6.71
5.71
7.01
8.55
มอก
มอก
มอก

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 มม. (2″1/2)
ขนาด 65 x 65 มม. (2″1/2)"
ขนาดความหนา ( มม. ) และความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร
65 x 65 x 2.0 มม.
65 x 65 x 3.0 มม.
65 x 65 x 4.0 มม.
65 x 65 x 4.5 มม.
65 x 65 x 6.0 มม.

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 3″ x 3″ (75 มม.)
ขนาด 3″ x 3″ (75 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
3″ x 3″
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
1.5
1.7
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
4.0
4.5
6.0
3.42
3.85
4.50
5.14
5.56
6.19
6.60
7.01
8.59
9.55
12.27
4.35
4.91
5.74
6.55
7.09
7.88
8.41
8.93
10.95
12.17
15.63
-
-
-
JIS
-
-
-
มอก
มอก
JIS
JIS

 

แป๊ปโปร่ง ขนาด 89 x 89 มม. (3”1/2)
ขนาด 89 x 89 มม. (3”1/2)
ขนาดความ ( มม.) และความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 
90 x 90 x 3.0 มม. 
90 x 90 x 5.0 มม. 
90 x 90 x 5.3 มม.

 

แป๊ปโปร่ง ขนาดกว้าง 4″ x 4″ (100 มม.)
ขนาดกว้าง 4” x 4” (100 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
4″ x 4″
100 x 100
100 x 100
100 x 100
100 x 100
100 x 100
100 x 100
100 x 100
100 x 100
100 x 100
100 x 100
1.7
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
4.0
4.5
6.0
5.19
6.07
6.95
7.53
8.39
8.96
9.52
11.73
13.08
16.987
6.61
7.74
8.85
9.59
10.68
11.41
12.13
14.95
16.67
21.63
-
-
JIS
-
-
-
มอก
มอก
มอก
JIS

ขนาดกว้างของเหล็ก 96.5-98.0 มม. (ธรรมดา)
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 99.0- 99.5 มม.
tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /
thkness tolerances 2.0 – 3.2 มม : +/- 0.30 มม.
thkness tolerances 4.0 – 6.0 mm: +/- 10%
unit mass tis : +/- 10%"

 

แป๊ปโปร่ง หน้ากว้าง 120 x 120 มม.
หน้ากว้าง 120 x 120 มม.

 

แป๊ปโปร่ง ขนาดกว้าง 5″ x 5″ (125 มม.)
ขนาดกว้าง 4″ x 4″ (100 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
5″ x 5″
5″ x 5″
5″ x 5″
5″ x 5″
5″ x 5″
125 x 125
125 x 125
125 x 125
125 x 125
125 x 125
2.8
3.0
3.2
4.5
6.0
0.59
11.31
12.03
16.62
21.69
13.48
14.41
15.33
21.17
27.63
-
-
JIS
JIS
JIS

ขนาดกว้างของเหล็ก 123-124.0 มม. (ธรรมดา)
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 124.0- 124.5 มม.
tolerances tis Size : +/- 1.5 %
thkness tolerances 3.2 มม : +/- 0.30 มม.
thkness tolerances 4.0 – 6.0 mm: +/- 10%
unit mass tis : +/- 10%

 

แป๊ปโปร่ง ขนาดกว้าง 6″ x 6″ (150 มม.)
ขนาดกว้าง 6″ x 6″ (150 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
6″ x 6″
6″ x 6″
6″ x 6″
6″ x 6″
6″ x 6″
6″ x 6″
150 x 150
150 x 150
150 x 150
150 x 150
151 x 150
150 x 150
2.8
3.0
3.2
4.5
5.0
6.0
12.78
13.67
14.54
20.15
22.26
26.40
16.28
17.41
18.53
25.67
28.36
33.63
-
-
JIS
มอก
JIS
มอก

ขนาดกว้างของเหล็ก 148-149.0 มม. (ธรรมดา)
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 149.0- 149.5 มม.
tolerances tis Size : +/- 1.5 %
thkness tolerances 3.2 มม : +/- 0.30 มม.
thkness tolerances 4.0 – 6.0 mm: +/- 10%
unit mass tis : +/- 10%

 

แป๊ปโปร่ง ขนาดกว้าง 8″ x 8″ (200 มม.)
ขนาดกว้าง 8″ x 8″ (200 มม.)

Size in.Size mmthk mmkg/marea cm2note
8″ x 8″
8″ x 8″
8″ x 8″
8″ x 8″
200 x 200
200 x 200
200 x 200
200 x 200
4.5
6.0
8.0
9.0
27.21
35.82
46.94
52.34
34.67
45.63
59.79
66.67
JIS
JIS
JIS
JIS

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 199.0- 200 มม.
tolerances tis Size : +/- 1.5 %
thkness tolerances 4.5 – 9.0 mm: +/- 10%
unit mass tis : +/- 10%

แป๊ปโปร่ง ขนาดหน้ากว้าง 250 - 300 มม.
ขนาดหน้ากว้าง 250 – 300 มม."
ความยาวมาตราฐาน 6 เมตร
ความกว้าง x ความยาว x ความหนา
250 * 250 * 5.0 มม.JIS
250 * 250 * 6.0 มม.JIS
250 * 250 * 9.0 มม.JIS
ความกว้าง x ความยาว x ความหนา
300 * 300 * 6.0 มม.jis
300 * 300 * 9.0 มม.jis
300 * 300 * 10 มม.JIS